Institut regionálních demokratických hodnot si klade za cíl podporovat existenciální a regionální svobody jedince a lokálního kolektivu v kontextu svobodné společnosti. Chce pomáhat jasné formulaci politických rozhodnutí, ať už dobrých nebo jiných, a udávat kontext prostoru politiků nové i starší generace. Bude prosazovat regionální principy v ekonomických, kulturních i jiných lokálních oblastech. Často i mimo ně. V centru jeho pozornosti je především člověk, ať už je jeho smysl jakýkoli.

Naším cílem je společnost regionální, vhodná a tradiční.

V epicentru našeho zájmu leží především člověk a jeho osud, ať již se odehrává na venkově nebo v menším městě. Lidé by k sobě měli být laskaví a k tomu jim budeme pomáhat.

Chceme reagovat na palčivou situaci, kdy se think tanky, tanky, mozkové trusty nebo i lidé, kteří přemýšlí o světě, koncentrují v našem hlavním městě. Člověk z regionu se pak cítí ztracen a osamocen, nerozumí vzletným číslům HDP, DPH a nevidí se ve statistikách úspěšných lidí. Lidé v Blansku nebo i v Bruntále či Krnově nevidí zastání pro svůj způsob života.

Chceme proto odpovídat a klást otázky dnešní, tolik překotné, doby, zasazovat je do kontextu menších i neúspěšných regionálních a mikroregionálních celků a ukázat tak každému, kde je jeho místo a jaká je odpověď na jeho otázku.

Chceme vrátit myšlení tam, kam patří, tedy k lidem. Nechceme konkurovat velkým myslitelům z velkých měst, ale jsme přesvědčeni, že i malé myšlenky mohou být velké, pokud je artikulujeme dostatečně jasně nebo alespoň hlasitě.

Každý se občas zastaví na své pouti lemované neúspěchy a položí si otázky: Kdo jsem a kam směřuji? Má tohle všechno vůbec smysl? Je tohle ještě život? A proto jsme tady my, společenství malých i menších lidí s velkým srdcem…