Konzultant socio-kulturní transformace paradigmatem vědecko-technologického pokroku; správce sítě.