Žena v terénním výzkumu, která se nebojí jít za objektivním poznáním až na Kavkaz. Vystudovala 551. nejlepší univerzitu světa, Masarykovu univerzitu.

 

Obory Politologie a Bezpečnostní a strategická studia, kde získala magisterský titul na platné i alternativní pojetí migrace, války v Sýrii a dění v jihokavkazských republikách. S jistou intelektuální zaujatostí se pohybuje za hranicemi svého psacího stolu, kde řídí evropský fond Be International, který přerozděluje granty mladým přizpůsobivým aktivistům ze zemí druhé a třetí kategorie. Myslí si, že vzdělanec má zvláštní zodpovědnost ke společnosti a měl by v ní dokonce hrát i nějakou specifickou roli. Mezi její koníčky patří dělat radost babičce a společnosti.